di tutto | by Group Sleurs

Disclaimer

Bescherming van de privacy

Uw gegevens kunnen worden geregistreerd om uw vragen te kunnen behandelen. Mits u daarmee nadrukkelijk instemt, zullen uw persoonlijke gegevens mogen worden doorgespeeld naar de partners van di tutto | by Group Sleurs. Op geen enkel ogenblik zullen ze voor commerciële doeleinden aangewend worden. In toepassing van de wet van 8 december 1992 betreffende de bescherming van de privacy in verband met gegevens met een persoonlijk karakter, hebt u een recht van inzage in deze gegevens. Daartoe kunt u schriftelijk contact opnemen met di tutto | by Group Sleurs, Kaulillerweg 159, 3950 Bocholt (België).

Aansprakelijkheidsclausule

Via deze website wil di tutto | by Group Sleurs u informeren over consumentenbedrog. Deze informatie is niet noodzakelijk volledig, actueel of accuraat. Vanzelfsprekend wordt alles in het werk gesteld om ervoor te zorgen dat de informatie zo exact en actueel mogelijk is. Aarzel niet om aan di tutto | by Group Sleurs eventuele fouten of tekortkomingen te melden die u opmerkt op de website. di tutto | by Group Sleurs is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zou lijden door het gebruiken van gegevens op deze website, zelfs niet wanneer die gegevens verwarrend, verkeerd of voorbijgestreefd zijn. Hetzelfde geldt voor elke informatie die u vindt op een website waarnaar de ditutto.be-webstek via een link verwijst.

Copyright

di tutto | by Group Sleurs geeft de bezoeker van deze website de toelating om de gepubliceerde gegevens te kopiëren, te printen en te citeren op voorwaarde dat dit voor niet-commerciële doeleinden gebeurt en dat de bron duidelijk vermeld wordt.